همیاری با انجمن

انجمن ام اس ایران غیرانتفاعی است و با اهداف حمایتی-آموزشی و پژوهشی فعالیت دارد این انجمن پذیرای هرگونه طرح و پیشنهاد مفید شما جهت تحقق اهداف و خدمات شایسته تر به بیماران می باشد .

 

 

<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل