اخبار ام اس

فینگولیمود

اولین داروی تأئید شده برای ام اس کودکان ده ساله و بالاتر

سازمان غذا و داروی امریکا مجوز استفاده از داروی فینگولیمود را در ام اس کودکان ده ساله و بالاتر - نوع عود کننده – را صادر کرد. این اولین داروئی است که برای تجویز در این گروه سنی مجوز گرفته است.

ادامه مطلب
قطع داروهای ام اس بدون نظر پزشک چه عواقبی را در پی خواهد داشت ؟

قطع داروهای ام اس بدون نظر پزشک چه عواقبی را در پی خواهد داشت ؟

همانگونه که بارها گفته ایم ، شروع هر داروئی و به هر منظوری چه در بیماری ام اس و یا هر بیماری دیگر ، چه داروی اصلی ام اس ( DMD ) و یا درمانهای علامتی آن حتماً و حتماً فقط در صورت تجویز پزشک باید انجام گیرد .

ادامه مطلب