اخبار ام اس

قطع داروهای ام اس بدون نظر پزشک چه عواقبی را در پی خواهد داشت ؟

قطع داروهای ام اس بدون نظر پزشک چه عواقبی را در پی خواهد داشت ؟

همانگونه که بارها گفته ایم ، شروع هر داروئی و به هر منظوری چه در بیماری ام اس و یا هر بیماری دیگر ، چه داروی اصلی ام اس ( DMD ) و یا درمانهای علامتی آن حتماً و حتماً فقط در صورت تجویز پزشک باید انجام گیرد .

ادامه مطلب