اخبار انجمن

پیشگیری از بیماری های غیر واگیر
پیشگیری از بیماری های غیر واگیر

پیشگیری از بیماری های غیر واگیر

اولین همایش شبکه ملی پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیردرمحل مجموعه ورزشی تلاش برگزار گردید. امیدواریم یک گام موثر در جهت بسط گفتمان سلامت در جامعه برداشته شده باشد.

ادامه مطلب