اخبار انجمن - آرشیو

رکاب زدن با پاهایی که بر ام اس استوار شده اند
در سه شنبه های بدون خودرو اتفاق افتاد

رکاب زدن با پاهایی که بر ام اس استوار شده اند

در یکی از سه شنبه های بدون خودرو که فاصله اندکی با ۲۷ می(۶ خرداد) یعنی روز جهانی ام اس، داشت؛ مسیری از ساختمان انجمن حمایت از ام اس واقع در خیابان وصال تهران تا پارک هنرمندان در خیابان ایرانشهر، با دوچرخه هایی طی شد که فریاد می زدند؛ ام اس ناتوانی نیست و هر چرخی که چرخید واگوکننده این پیام بود که "ام اس مرا متوقف نمی کند"

ادامه مطلب
ام اس ناتوانی نیست
ام اس ازشایعه تا واقعیت

ام اس ناتوانی نیست

نشست خبری انجمن ام اس ایران به مناسبت روز جهانی ام اس با حضور دکتر محمدعلی صحراییان نائب‌رئیس انجمن، عبدالحسین هوشمند مدیرعامل انجمن و جمعی از خبرنگاران در فرهنگسرای هنر برگزار شد

ادامه مطلب