- banner1
Close Me!

رانندگی با ام اس

هفته پیش وعده دادیم که امروزدر مورد یک رانندگی ایمن با هم صحبت کنیم ، اما قبل از اینکه وارد بحث اصلی مان شویم لازم است توجه خوانندگان زیزمان را به این نکته جلب کنیم

سخن روز

  • - رفتار هر انسان آئینه ای است که او چهره خود را در آن نشان می دهد. - دلی که خانه است ، کانون نمی شود. - قله ها را جز با پیمودن راههای پیچ در پیچ نمی توان فتح کرد گوته – فیلسوف و شاعر آلمانی


آخرین اخبار

گالری تصاویر