سخن هفته

  • - صـورت شما کتابـی است که مردم می توانند از آن چیزهای عجیب بخوانند. - عجیب است که گـوش بشر در مقابل نصیـحت کـر می شود ولی نسبت به چاپلـوسی شنـوا . - هر کس باید با شکیبایی نتیجه رفتارش را تحمل کند . ویلیام شکسپیر


آخرین اخبار ام اس

اخبار انجمن

گالری تصاویر