سخن روز

  • - قـدم تازه ای برداشتـن ،این چیزی است که بیشتر مردم از آن می ترسند. - انسان موجودی است که به همه چیز عــادت می کند. داستایوسکی


آخرین اخبار

گالری تصاویر