- banner1
Close Me!

سناریو انیمیشن 90 ثانیه ای

فراخوان سناریو انیمیشن 90 ثانیه ای با موضوع بیماری ام اس ( این سناریو با نگاهی طنزآمیز به بیماری ام اس بپردازد)

سخن روز

  • ام اس را به زانو درآورده ام . این شعار جوانان پر شوری است که بیماری نه تنها نقشی در زندگی آنها به جای نگذاشته که آنها را پر توان تر از پیش به مصاف با قله ها واداشته .


آخرین اخبار

گالری تصاویر